Englund Bo Ur Flyende År

Englund Bo Ur Flyende År
Englund Bo Ur Flyende År
Beskrivning av Englund Bo Ur Flyende År

Ur flyende år.
Många skulpturer trängs på arbetsbord i hyllor och skåp-
Ur ett krympande perspektiv växer alltmer en längtan
för nya metamorfoser i dagrar av luft och ljus…

Boken Ut flyende år vill vara en dokumentation ge bild åt
en del av mina senaste verk – bli minnen över det som varit…

Förord:
Under 40 år har jag med allt mer stegrat intresse följt Bo Englunds skapande. Hans humanistiska läggning präglar tydligt hans produktion.
Ett tema han ofta återkommer till är Yin-Yang ett kinesiskt begrepp som både symboliserar himmel-jord som kvinnligt-manligt.

Ett annat tema som man ofta finner i Bo Englunds skulpturer är Genesis. Vi får gå långt tillbaka ända till skapelseberättelsen för att finna bakgrunden till detta begrepp. Genesis handlar om begynnelsen
alltings ursprung och födelse. Följdenligt hittar vi bland
Bo Englunds skulpturer många som utgår från livets födelse från ägget grodden eller fröet.

Båda dessa två teman kan ses som konstnärens hyllning till kärleken och livet. Med en aldrig sinande kreativitet finner Bo ständigt nya vägar för att symbolisera denna sin hyllning. Det är imponerande näst intill obegripligt att det går att variera dessa teman i en sådan mångfald utan att det känns enformigt eller som upprepningar.

En av anledningarna till att Bo Englunds konst alltid känns lika fräsch och aktuell är att han hittat ett ett formspråk som passar honom. Han arbetar med en avskalad enkelhet som gör att hans skulpturer ligger vid sidan om alla moderiktningar och ismer. Ska man hänföra hans
verk till någon riktning blir det närmast att hans humanistiska skolning bidrar till att ge hans konstnärskap en klassisk profil. Få skulptörer har lyckats ge sina konstverk en sådan taktil känsla som Bo Englund.

Torshälla i oktober 2014
Jan Hellichius
Ordf. i Föreningen Ebelingmuseets Vänner

Läs mer om Englund Bo Ur Flyende År...


Sök bästa pris på Englund Bo Ur Flyende År hos: