Energiteknik D. 2

Energiteknik D. 2
Energiteknik D. 2
Beskrivning av Energiteknik D. 2

Denna bok är en introduktion i ämnet energiteknik, med speciell vikt på systemlösningar. Anläggningarnas komponenter behandlas med tonvikt på funktionssättet. Relativt stort utrymme ägnas åt att beskriva konsekvenserna vid ändring av driftsförhållanden. Avsikten med boken är bland annat att ge den blivande ingenjören en bättre bakgrund för anläggningens skötsel och att öka förståelsen för de fysikaliska fenomen som ligger bakom anläggningars funktion. Bokens utrymme fylls till hälften av bilder, tabeller och diagram. I boken finns också ett flertal räkneexempel med fullständiga lösningar samt ett mycket stort antal övningsuppgifter med svar och ledning. Tredje upplagan

Läs mer om Energiteknik D. 2...


Sök bästa pris på Energiteknik D. 2 hos: