En introduktion till organisationsövergripande riskhantering

En introduktion till organisationsövergripande riskhantering
En introduktion till organisationsövergripande riskhantering
Beskrivning av En introduktion till organisationsövergripande riskhantering

Riskhantering har de senaste åren blivit ett allt mer prioriterat ämne på både politikens och näringslivets dagordning. Företagsledare konstaterar idag att affärsmiljön har blivit allt mer volatil och osäker vilket gör att denna osäkerhet behöver hanteras på andra sätt än tidigare. Sam¿tidigt kämpar organisationer med att hitta rätt väg att gå för att på bästa sätt identifiera bedöma prioritera hantera och rapportera risker så att uppsatta affärsmål uppnås. Denna bok belyser från ett affärspe

Läs mer om En introduktion till organisationsövergripande riskhantering...


Sök bästa pris på En introduktion till organisationsövergripande riskhantering hos: