En himmelsk lära om det Nya Jerusalem

En himmelsk lära om det Nya Jerusalem
En himmelsk lära om det Nya Jerusalem
Beskrivning av En himmelsk lära om det Nya Jerusalem

Boken "En Himmelsk Lära" sammanfattar Swedenborgs teologi och blir därför en utmärkt introduktion till hans tolkning av kristendomens grundtankar. Swedenborg presenterar ett nytt synsätt och ett nytt tänkesätt. Boken har 23 korta kapitel där 23 olika frågor besvaras. Frågor som t.ex. Vem Gud är? Hur Guds försyn verkar? Vad verklig kärlek är och hur människors pånyttfödelse – frälsning sker. Varför frestelser? Vad är tro?

Swedenborg skriver själv i bokens inledning att de presen

Läs mer om En himmelsk lära om det Nya Jerusalem...


Sök bästa pris på En himmelsk lära om det Nya Jerusalem hos: