En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
Beskrivning av En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

Syftet med den här rapporten är:

  • undersöka om ungdomsarbetslösheten är ett bra sammanfattande mått på ungdomars arbetsmarknadsrelaterade problem
  • identifiera alternativa sammanfattande mått på arbetsmarknadsrelaterade utfall
  • beskriva ungdomars etablering på arbetsmarknaden mer i detalj
  • identifiera och beskriva grupper grupper där etableringsproblemen är mer påtagliga
Läs mer om En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden...


Sök bästa pris på En förlorad generation? : En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden hos: