Elmfeldt J Skrift I Rörelse

Elmfeldt J Skrift I Rörelse
Elmfeldt J Skrift I Rörelse
Beskrivning av Elmfeldt J Skrift I Rörelse

Vad innebär det att växa upp i medielandskapet i medieekologin? Barn och ungdomar bär på erfarenheter från en multimodal och multimedial värld. Här känner de sig hemma och här har de lärt sig att navigera.
Digitala medieteknologier erbjuder nya möjligheter att representera världen. Detta får konsekvenser för hur läs- och skrivförmågor av olika slag utvecklas och därmed också för hur utbildning bör organiseras. Denna bok handlar om nya mediers betydelse för förmågan att kommunicera mening. Den handlar om mediekulturella förändringar och i det sammanhanget vad det innebär att använda penna papper tangentbord mus och skärm.

ur innehållet:
Att undersöka de medieteknologiska gränssnitten Medielandskapet: topografi och tillgänglighet Nya medier och ungdomars liv Skrivforskning i medielandskapet Sätt att tänka vidare: teoretiska referenspunkter Mediedagböcker Genreföreställningar Medier medieteknologi och expressivt skrivande Den handskrivna uppsatsen i medielandskapet Att läsa och skriva i medie­ekologin

Johan Elmfeldt är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på enheten Kultur språk medier Lärarutbildningen Malmö högskola.
Per-Olof Erixon är professor i pedagogiskt arbete på Institutionen för estetiska ämnen Umeå Universitet.

Läs mer om Elmfeldt J Skrift I Rörelse...


Sök bästa pris på Elmfeldt J Skrift I Rörelse hos: