Ellerström Jonas Hemlängtan Ur Världen

Ellerström Jonas Hemlängtan Ur Världen
Ellerström Jonas Hemlängtan Ur Världen
Beskrivning av Ellerström Jonas Hemlängtan Ur Världen

Hemlängtan ur världen rymmer essäer om svensk och internationell poesi om klassiker som Erik Johan Stagnelius Edith Södergran och T.?S.?Eliot om okända namn ur poesihistoriens marginaler och om nu verk­samma poeter som Gunnar Harding och Nina Burton. Bokens sju avdelningar har rubriker som »Rötter och blomning »I Paris och London och »Frågor svar replikväxlingar . Här finns samtal med både levande och döda och det som håller samman hela boken är den nyfikenhet och det engagemang som författaren Jonas Ellerström visar vare sig han närläser en dikt av Karin Boye skriver om Eliot som filosof eller om Gertrude Stein som kärleksdiktare. I sitt förord säger Ellerström att han »velat visa hur mycket som ryms i poesin hur existentiellt estetiskt och intellektuellt angelägen den kan vara .

Jonas Ellerström är författare översättare förläggare och kulturskribent. Han grundade 1983 ellerströms förlag i Lund idag landets kanske viktigaste poesiförlag med översatt poesi som specialinriktning. Förlaget utger också sedan 2007 tidskriften Lyrikvännen. Ellerström har senast utgivit den alternativa svenska poesi­historien Under tidens yta (2014) och har sedan 1990 översatt mer än tjugo diktböcker från engelska franska och danska från William Blake och Arthur Rimbaud till samtida poeter som Sylvia Plath och Les Murray. Han har också sparsamt publicerat egna dikter.

Läs mer om Ellerström Jonas Hemlängtan Ur Världen...


Sök bästa pris på Ellerström Jonas Hemlängtan Ur Världen hos: