Ellehag Claes Från Handelshus Till Stadsmuse…

Ellehag Claes Från Handelshus Till Stadsmuse…
Ellehag Claes Från Handelshus Till Stadsmuse…
Beskrivning av Ellehag Claes Från Handelshus Till Stadsmuse…

En byggnadshistorisk skildring av Södra stadshuset

Stockholms stadsmuseum firar 75-årsjubileum i år!

Södra stadshuset har en lång historia. Redan år 1646 då den första stenbebyggelsen började breda ut sig från trakten ovanför Slussen grundlades ett stadshus i början av Götgatan. Efter några års intensivt arbete avstannade dock arbetena. Arton år senare påbörjades ett mycket större bygge på samma plats: generalfaktorikontoret ett centrum för utrikeshandeln. Sannolikt var dåvarande stadsarkitekten Nicodemus Tessin upphovsmannen. Generalfaktorikontoret upplöstes efter en rad framgångsrika år på 1660-talet och staden kunde nu förverkliga planerna på ett ståtligt stadshus som fick namnet Södra stadshuset. Den något äldre ryska handelsgården från vilket namnet Ryssgården lever kvar skulle flyttas till en annan plats men blev med tiden ett slags förgård till det nya stadshuset.
Huset har haft många verksamheter under århundradenas lopp: Södra Theatern stadens sidenväveri förevisningar i offentlig anatomi Ryska kyrkan Katolska kyrkan bostäder skolor tvättinrättning och verkstäder för bland annat spelkort- och likkisttillverkning.

Stockholms stadsmuseum är Sveriges största kommunala museum. Samlingarna omfattar cirka 300 000 föremål 20 000 konstverk varav 3 000 oljemålningar 3 miljoner fotografier samt ett omfattande bibliotek och arkiv.

Författaren Claes Ellehag är fil. dr i konstvetenskap och disputerade på en avhandling om 1600-talets stormansarkitektur. Han har tidvis tjänstgjort vid Stockholms stadsmuseum senast 20102011.

160 sid. Inb. Rikt illustrerad i färg

Läs mer om Ellehag Claes Från Handelshus Till Stadsmuse…...


Sök bästa pris på Ellehag Claes Från Handelshus Till Stadsmuse… hos: