Eldorado matte 6A Facit (5-pack)

Eldorado matte 6A Facit (5-pack)
Eldorado matte 6A Facit (5-pack)
Beskrivning av Eldorado matte 6A Facit (5-pack)

Med Eldorado får eleverna prata matematik tänka logiskt och kreativt samt dra slutsatser. De får upptäcka matematiken genom en undervisning som grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken rolig och spännande. Undervisa med Eldorado I Lärarboken får du allt stöd du behöver för din planering – genom förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion. Varje kapitel inleds med en beskrivning av lärandemålen samt en översikt av innehållet i grundboken och kompletterande material. Sedan följer förslag till arbetet kring elevsidorna för att lyfta fram den matematik eleverna ska lära sig. l Lärarboken finns: * kopplingen till Lgr 11 * beskrivning av matematiken i Eldorado * förslag på tidsplan för varje kapitel * handledning till varje sida i elevboken * hjälp med bedömning samt diagnoser. Fortbildande inledning I varje lärarbok finns en matig inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken i varje bok med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till. Pedagogisk handledning Till varje sida i elevboken finns en handledning med tydliga lärandemål. Du får förslag på hur matematiken kan introduceras hur du kan förenkla och utmana för dem som behöver och tips på vad du bör uppmärksamma hos eleverna när de jobbar på egen hand. Kopieringsunderlag I alla lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag färdiga att använda i klassen! Exempel på olika typer av kopieringsunderlag är repetition fördiagnoser läxor utvärderingar och färdighetsträning. Facit till alla kopieringsunderlag finns också i lärarböckerna. Grundboken Grundböckerna har fyra kapitel och varje kapitel innehåller 24 matematiska områden där eleverna får utforska ett lärandemål i taget. Alla kapitel har samma tydliga upplägg. Varje kapitel inleds med ett introuppslag som ska fånga elevernas intresse med hjälp av bilder uppgifter och frågor. * Utforska Varje område startar med sidan Utforska som är konkret och laborativ för att skapa förförståelse. Eleverna arbetar i par eller små grupper med aktiviteter och frågeställningar kring det nya området kopplat till tidigare kunskaper och erfarenheter. * Grundkurs Efter sidan Utforska arbetar alla eleverna med grundkursen som är uppgifter för självständigt arbete. Inforutorna i grundkursen är både en signal för att det kan vara bra med en gemensam genomgång och även ett stöd för elevens arbetet med uppgifterna som följer. I slutet av boken finns ett uppslag med extrauppgifter till varje kapitel. * Avsnitten Blå och Röd Efter grundkursen finns uppgifter på två svårighetsnivåer blå sidor med uppgifter på samma nivå som grundkursen och röda sidor för elever som behöver

Läs mer om Eldorado matte 6A Facit (5-pack)...


Sök bästa pris på Eldorado matte 6A Facit (5-pack) hos: