Ekholm Thomas Japans Historia

Ekholm Thomas Japans Historia
Ekholm Thomas Japans Historia
Beskrivning av Ekholm Thomas Japans Historia

»Fascinerande läsning.»
Allt om Resor

Japan är världens näst största ekonomi trots att landet till ytan är mindre än Sverige. När WTO G 8 eller Världsbanken samlas till toppmöte finns det alltid japaner i främsta ledet. Japans särpräglade och egensinniga civilisation har frambragt såväl geishor som samurajer. Via filmduken har detta land exporterat sin fascination för krigaranda pliktkänsla och lojalitet. Västvärlden vibrerar av företeelser som karaoke judo sushi manga och sudoku det finns många exempel på hur vi låter oss inspireras från öster.

För att förstå en nation måste man studera dess förflutna sägs det. Ändå är det över åttio år sedan ett heltäckande verk om japansk historia blev skrivet i vårt land. Nu kommer boken som tar oss med på Japans långa färd mot nuet. Vilka historiska erfarenheter har präglat landet som hade fred i flera hundra år men som senare angrep både Kina och USA?

Thomas Ekholm är fil mag i japanska och doktorand vid Göteborgs universitet. Han forskar om teceremonin samt undervisar i äldre japansk historia vid Lunds universitet.

Ingemar Ottosson är fil dr i historia och universitetslektor vid Högskolan Kristianstad. Han har bott i Japan och forskar om Sveriges kontakter med Östasien genom tiderna. Han undervisar i modern japansk historia vid Lunds universitet.

Pressröster:

»Japans historia ger en aha-upplevelse.» Smålands-Tidningen

»Att på drygt 350 sidor så väl fånga Japans komplexa historia är ett mycket gott betyg åt författarna.» Arvika Nyheter

Läs mer om Ekholm Thomas Japans Historia...


Sök bästa pris på Ekholm Thomas Japans Historia hos: