Effektiv vård. SOU 2016:2 : Betänkande från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Effektiv vård. SOU 2016:2 : Betänkande från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
Effektiv vård. SOU 2016:2 : Betänkande från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
Beskrivning av Effektiv vård. SOU 2016:2 : Betänkande från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Analyserar och belyser de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns.

Utredningen utgångspunkt har varit att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården. Vårdens effektivitet avgörs därmed i mötet. En viktig övergripande slutsats sägs det i utredningen är att en förutsättning för hög effektivitet är att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning än i dag. Det sägs vidare a

Läs mer om Effektiv vård. SOU 2016:2 : Betänkande från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården...


Sök bästa pris på Effektiv vård. SOU 2016:2 : Betänkande från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården hos: