Eckerdal Lars Den Signade Dag – En Sång – Tr…

Eckerdal Lars Den Signade Dag – En Sång – Tr…
Eckerdal Lars Den Signade Dag – En Sång – Tr…
Beskrivning av Eckerdal Lars Den Signade Dag – En Sång – Tr…

Den signade dag som vi nu här se
från himmelen ner till oss komma
den lyser så blid med allt klarare sken
oss alla till glädje och fromma.
Må Herren den högste oss alla i dag
för synder och sorger bevara.
Så börjar en märkvärdig sång i den svenska ekumeniska psalmskatten
1986 (nr 175). På framsidan av den här bokens pärm avbildas samma
vers i psalmbokstryck från 1569 och 1695 men redan på den tiden
var sången ärevördig. Den är en av de ytterst få medeltida kyrkovisor
som inte kom upp till oss nerifrån kontinenten. Det var i Norden
som både text och ton växte fram.

Till uttrycken för den här sångens starka ställning i folklivet hör
att melodin fått många folkliga varianter som fångats upp när sånger
av det slaget under 1800-talet började upptecknas och så småningom
spelas in. I Sverige är Den signade dag den sång som det finns flest
uppteckningar av gjorda runt om i hela landet. I den andra studien
diskuteras varför detta gamla folkliga sångsätt försvann diskuteras här
utifrån de konkreta förhållandena i Mora församling i Dalarna. Den
avslutande studien belyser förvandlingen i Mora av en individuell folklig
koral till en hela församlingens sätt att sjunga Den signade dag.

Läs mer om Eckerdal Lars Den Signade Dag – En Sång – Tr…...


Sök bästa pris på Eckerdal Lars Den Signade Dag – En Sång – Tr… hos: