Eberhard David Normalt? – Från Vansinnesdåd …

Eberhard David Normalt? – Från Vansinnesdåd …
Eberhard David Normalt? – Från Vansinnesdåd …
Beskrivning av Eberhard David Normalt? – Från Vansinnesdåd …

Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser David Eberhards nya bok tar avstamp i de vansinnesdåd som skedde under 2003 och som kulminerade med mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh. Varför kunde man inte förutspå att Mijajlo Mijailovic skulle mörda Anna Lindh? Varför lade man Anna Odell i bälte?
Vilka är det som mördar okända förbipasserande på gatan?

I bokens första del karaktäriserar Eberhard de psykiatriska tillstånd som möjligen men mycket sällan är farliga för förbipasserande. Bokens andra del handlar om alla de tillstånd som man försöker behandla för att minska risken för självmord. Behandlar vi för många med antidepressiva läkemedel? Har vi skapat en helt ny generation av narkomaner när vi behandlar ADHD med amfetaminliknande preparat.

I tredje delen fortsätter Eberhard att försöka avgränsa friskt från sjukt. Var går gränsen för när man ska betrakta ett tillstånd som normalt? Den fjärde delen diskuterar behandlingar. Det har funnits en snart sekellång dispyt om huruvida man ska behandla människor med psykofarmaka eller med psykoterapi.

David Eberhard har provocerat underhållit och folkbildat i sina två tidigare succéböcker: I trygghetsnarkomanernas land och Ingen tar skit i de lättkränktas land. Nu fortsätter han sin granskning av folkhemmet Sverige. Eberhard har skrivit en debattbok inom sitt eget expertområde psykiatrin. Och den berör. Genom att illustrera de olika sjukdomstillstånden med exempel från media och Eberhards liv som överläkare och chef inom psykiatrin blir det lättillgängligt och begripligt för allmänheten.

Läs mer om Eberhard David Normalt? – Från Vansinnesdåd …...


Sök bästa pris på Eberhard David Normalt? – Från Vansinnesdåd … hos: