Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron

Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron
Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron
Beskrivning av Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron

Dygd och last har varit centrala begrepp i det västerländska tänkandet ända sen Aristoteles och antikenoch de röner idag ett nyväckt intresse. Dygden har ständigt återkommit som inslag i individens utveckling och i samhällets önskan att fostra goda rättrådiga medborare.I Dygder och laster belyser författarna begreppens innebörder från förmodern tid och framåt. De beskriver rötterna till de sju dödssynderna och fördjupar sig i ämnen som tystnaden i klostren hur de teologiska dygderna om att dominera och hur dygdetänkandet legitimerade ståndssamhället. Dygdeläran sipprade ned genom samhällsskikten och skilda ideal såsom förnöjsamhet blyghet tålamod och patriotism kom att betonas underolika epoker.Den tvärvetenskapliga författargruppen i Dygder och laster bidrar med nya perspektiv till detta pånyttfödda forskningsområde. Tankar om dygder bör artikuleras granskas och diskuteras och här undersöker forskarna hur olika aspekter påverkat sin samtid.Bokens författare:Charlotte Christensen-Nugues Christoffer Collstedt David Durnér Andreas Hellerstedt Mikael Häll Kenneth Johansson Rebecka Lettevall Per Lind Bo Lindberg Marie Lindstedt Cronberg Anna Nilsson Andreas Norlander Leif Runefelt Henrik Rydell Johnsén Annika Sandén Kristiina Savin Catharina Stenqvist Eva Österberg Joachim Östlund

Läs mer om Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron...


Sök bästa pris på Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron hos: