Dostojevskij Fjodor M. Anteckningar Från Käl…

Dostojevskij Fjodor M. Anteckningar Från Käl…
Dostojevskij Fjodor M. Anteckningar Från Käl…
Beskrivning av Dostojevskij Fjodor M. Anteckningar Från Käl…

Jag är en sjuk människa… Jag är en ond människa. En motbjudande människa. Så inleder Källar-människan sina anteckningar från underjorden. Källarmänniskans förbittring över den härskande naiva tron på förnuft framsteg och individualism har lett till självvald isolering. Han protesterar mot reduceringen av människan till en schablonaktig förnuftsmänniska. Nej människan är en irrationell varelse (bara en tjugondel är förnuft) som agerar utifrån undermedvetna känslor nycker och tristess och ofta tvärt emot sina egna intressen. Anteckningar från källarhålet har varit en inspirationskälla för många viktiga författare liksom det obehagliga belysandet av mindervärdeskomplex sårad fåfänga och egoism som föregrep senare psykoanalytiska studier.

Läs mer om Dostojevskij Fjodor M. Anteckningar Från Käl…...


Sök bästa pris på Dostojevskij Fjodor M. Anteckningar Från Käl… hos: