Ditt latin : en språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV

Ditt latin : en språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV
Ditt latin : en språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV
Beskrivning av Ditt latin : en språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV

Ditt latin’ är tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även användas vid lärarledd undervisning i gymnasieskolan eller studieförbunden. Det är fullt möjligt att under studiernas gång koncentrera sig på vissa avsnitt, medan andra kan läsas mera kursivt. Syftet med antologin är att erbjuda en språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom årtusenden fram till vår egen tid. Den söker samtidigt besvara frågan: ’Vilken nytta har man egentligen av lite latin …?’ Antologin börjar med mycket enkelt latin. Det blir därefter litterära smakprov från Caesars landstigning i Britannien, Ciceros brev, kejsar Augustus självbiografi, Martialis skämtsamma epigram och annat liknande. Det språkliga studiet av klassiskt latin kompletteras med läsning av några välkända romerska författare i urval och svensk översättning: Vergilius kärlekssaga om Dido och Aeneas, Catullus intensiva kärlekslyrik och Horatius reflektionsdiktning, för att nu nämna några. Prov på senlatinsk litteratur i original finns också med, t.ex. Bayeuxtapeten som med bild och latinsk text berättar om slaget vid Hastings 1066, vidare något ur Carmina Burana. De linnéanska växtnamnens uppbyggnad belyses. I boken ingår ett 90-tal färgbilder tagna under resor i Italien, med särskild tyngdpunkt på arkeologiska sevärdheter i Paestum, Pompeji, Herculaneum, Ostia och Rom.

Läs mer om Ditt latin : en språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV...


Sök bästa pris på Ditt latin : en språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV hos: