Differentialekvationer med historik

Differentialekvationer med historik
Differentialekvationer med historik
Beskrivning av Differentialekvationer med historik

George Simmons klassiska lärobok om differentialekvationer har nu kommit ut på svenska i en moderniserad upplaga. Boken är en övertygande och lättillgänglig introduktion till differentialekvationer. Den tar även upp avancerade ämnen såsom Laplacetransformen, Sturm-Liouville-teori och randvärdesproblem (den traditionella delen) samt ickelinjär teori, dynamik, modellering och datorberäkningar (den moderna delen). Läs mer Boken är en övertygande och lättillgänglig introduktion till differentialekvationer. Den tar även upp avancerade ämnen såsom Laplacetransformen, Sturm-Liouville-teori och randvärdesproblem (den traditionella delen) samt ickelinjär teori, dynamik, modellering och datorberäkningar (den moderna delen). Texten innehåller ett brett urval av övningar med olika svårighetsgrad, på avsnittsnivå. Särskilda tekniska övningar i nästan varje avsnitt ger prov på hur datorverktyg som Maple, Mathematica och MATLAB kan användas för att lösa ordinära differentialekvationer. Varje kapitel avslutas med: • Analys av en tillämpning – grundliga undersökningar av särskilda tillämpningar av differentialekvationer • Övningsproblem som testar att studenten har förstått de viktigaste begreppen i kapitlet. • Svårare problem som går ett steg längre: studenterna får lösa komplicerade uppgifter som kräver mer kritiskt tänkande. • Diskussionsproblem och nya upptäckter som ger studenterna möjlighet att undersöka ämnen i kapitlet grundligt, att lära sig tänka intuitivt samt att verkligen lära sig behärska materialet. Biografier, korta historiska utvikningar och intressanta anekdoter som förknippas med det aktuella ämnet, visar hur matematiken i grunden är ett försök att tillgodose människans behov. De ger fascinerande insikter om betydelsefulla matematikers liv och prestationer och förståelse för de historiska sammanhangen.

Läs mer om Differentialekvationer med historik...


Sök bästa pris på Differentialekvationer med historik hos: