Diakonins kyrka : Teologi kön och omsorgens utmattning

Diakonins kyrka : Teologi kön och omsorgens utmattning
Diakonins kyrka : Teologi kön och omsorgens utmattning
Beskrivning av Diakonins kyrka : Teologi kön och omsorgens utmattning

Det här är en bok om allt det svårdefinierade som kan sammanfattas i ordet diakoni och den plats det har – och borde ha – i den kristna kyrkan. Diakonins kyrka samlar hundratusentals arbetstimmar i tjänst för andra. Den stickar och syr serverar soppa och höjer sin röst mot orättvisor. Det är en kyrka präglad av omsorg en tjänande kyrka som rör sig i marginaler som få väljer frivilligt. Därtill bärs den upp i huvudsak av kvinnor. Författaren skriver tillgängligt om kön och teologi och om den kristna kyrkans ärende i vår tid. Bokens grundläggande budskap är att den kristna kyrkan har stora resurser i mötet med det som i boken kallas för omsorgens utmattning. Det handlar om en kris som hotar det som är basen i mänskligt liv nämligen hur vi tar hand om varandra och den jord vi bebor. Men liksom omsorgen i samhället i stort underordnas i förhållande till sådant som betraktas som viktigare mer statusfyllt och lönsamt riskerar diakonin att marginaliseras inom kyrkan skriver Ninna Edgardh. Kristendomens glada budskap evangeliet omfattar hela människan och hela skapelsen. För att stå upp för det budskapet behöver kyrkan själv se och bejaka den skatt som diakonins kyrka utgör. Boken ingår i Svenska kyrkans forskningsserie. ”Jag tycker att boken är helt rätt i tiden diakoni måste vara en del av kyrkans kall och budskap. Diakonins kyrka bör läsas av alla ledare i Svenska kyrkan men även av alla som sysslar med diakoni.’ Karin Tallberg Präst i Kiladalens församling

Läs mer om Diakonins kyrka : Teologi kön och omsorgens utmattning...


Sök bästa pris på Diakonins kyrka : Teologi kön och omsorgens utmattning hos: