Det omstridda arvet

Det omstridda arvet
Det omstridda arvet
Beskrivning av Det omstridda arvet

Danmark och Sverige råder ett asymmetriskt förhållningssätt till den nazistiska och den kommunistiska erfarenheten. Medan den förra omfattas av konsensus omgärdas den senare av oenighet. Föreliggande studie utgår från denna oenighet och undersöker hur den hanteras i dansk och svensk historiekultur. Tillvägagångssättet har varit att intervjua danska och svenska gymnasielärare och disputerade historiker från två olika generationer vilka har fått svara på de mest omdiskuterade och brännande frågo

Läs mer om Det omstridda arvet...


Sök bästa pris på Det omstridda arvet hos: