Det hållbara samhället : kan det byggas underifrån?

Det hållbara samhället : kan det byggas underifrån?
Det hållbara samhället : kan det byggas underifrån?
Beskrivning av Det hållbara samhället : kan det byggas underifrån?

Boken redogör för grunderna för sociala rörelser som en samhällsförändrande kraft. Det handlar om människor som går samman och utför ett ideellt arbete för förbättrade villkor på olika områden.

Läs mer
Världens utveckling är inte ekologiskt hållbar främst beroende av överanvändningen av fossila bränslen. Därav risken för en framtida klimatkatastrof och en energichock när oljan sinar. Men som visas i denna bok är utvecklingen inte heller hållbar i ekonomiskt socialt och kulturellt hän

Läs mer om Det hållbara samhället : kan det byggas underifrån?...


Sök bästa pris på Det hållbara samhället : kan det byggas underifrån? hos: