Det Gäckande Könet – Strindberg Och Genusteori

Det Gäckande Könet – Strindberg Och Genusteori
Det Gäckande Könet – Strindberg Och Genusteori
Beskrivning av Det Gäckande Könet – Strindberg Och Genusteori

Hufvudstadsbladets kritiker väljer Årets bok:

Feministisk Strindberg: Visste ni att Strindberg egentligen var radikalfeminist? Eller att hans utopi om ett alternativ till sekelskiftesdekadansen hade homoerotiska undertoner? I antologin DET GÄCKANDE KÖNET presenterar 14 litteratur- och teatervetare en könsöverskridande och maskulinitetskrisande Strindberg. Skribenterna visar på hur Strindberg problematiserar både författarskapet och fadersauktoriteten som patriarkala konstruktioner hur han språkligt öppnar för de möjligheter han som idédebattör försöker stänga och hur hans kvinnogestalter kastar ett ljus framåt mot feministklassikerna Mary Daly och Adrienne Rich. Det här är snyggt genomfört (eleganta översättningar lättillgängliga notapparater läsarvänligt format) och vetenskap som den gärna fick vara oftare – dialogisk övertygande och nyskapande. (Eva Kuhlefelt)

Läs mer om Det Gäckande Könet – Strindberg Och Genusteori...


Sök bästa pris på Det Gäckande Könet – Strindberg Och Genusteori hos: