Det förlorade landet : En personlig historia

Det förlorade landet : En personlig historia
Det förlorade landet : En personlig historia
Beskrivning av Det förlorade landet : En personlig historia

I en personligt hållen essä skärskådar Göran Rosenberg vår civilisations största och mest genomgripande utopi: Det förlovade landet Messiasriket Sion Israel. Det förlorade landet är på en gång en spännande idéhistorisk odyssé och en politisk självbiografi. Boken Augustprisnominerades 1996. Till denna utgåva har Göran Rosenberg även skrivit ett nytt förord. ’Det förlorade landet’ tar vid där ’Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz’ slutar. Bokens titel ger en fingervisning om var författarens egen resa så småningom slutar. Startar gör den i många och skilda utgångspunkter: I en trettonårig pojkes ’uppstigning’ till och fostran i det tidiga sextiotalets Israel ’vår tids Sparta’. I de tusenåriga bibliska och messianska drömmar som närt såväl judendomen som kristendomen. I den emanciperade judendomens upplysningens socialismens och nationalismens ideologiska häxkittel. I Förintelsens apokalyptiska skugga. I pionjärsionismens radikala teorier glödande ansikten och dåliga samveten. I Palestinakonfliktens krig fördrivningar och erövringar. I 68-vänsterns och palestinarörelsens upproriska och konspiratoriska miljöer. I den laddade skärningspunkten mellan det israeliska nittiotalets nymessianska aggressivitet och dess längtan efter fred och normalisering. ”Rosenberg kartlägger dagens politiska polarisering en kluvenhet som funnits från början. Han gör en omutlig komplex klar och gastkramande analys.” Ur Augustprisjuryns motivering

Läs mer om Det förlorade landet : En personlig historia...


Sök bästa pris på Det förlorade landet : En personlig historia hos: