Det ängsliga samhället – 10 problem och 5 lösningar

Det ängsliga samhället – 10 problem och 5 lösningar
Det ängsliga samhället – 10 problem och 5 lösningar
Beskrivning av Det ängsliga samhället – 10 problem och 5 lösningar

Vårt samhälle kännetecknas av ängslighet. Vi har en övertro på att kundorientering, prestationsmätning och medborgar- och kundmakt skapar hållbara lösningar. Men hur mår vi när vi ständigt är jagade av andra som liksom vi själva kontrollerar, reklamerar och yttrar sig i sociala medier? Samtidigt som transparensen ökar i samhället blir vi som individer alltmer krävande.Det ängsliga samhället skildrar tio av dagens samhällsproblem på ett mångfacetterat sätt, och visar hur vi har gått från ett tillits- till ett ängslighetssamhälle. Fem tänkbara lösningar lyfts fram. Vi behöver återupprätta tilliten till varandra, för med tillit följer yrkesstolthet, välmående och en tro på att andra faktiskt är bra på det som de gör.Utvecklingen från medborgare och med-människa till kund och ”kravmaskin” har pågått länge, och det är dags att bryta med den – nu!Problem 1:Alla har rättigheter – få har skyldigheterProblem 2:Ängsliga företag och bort-skämda kunderProblem 3:Ängslig och kortsiktig politikProblem 4:Ängsliga föräldrarProblem 5:Curling överalltProblem 6:Ängsliga arbetsgivare och curlade medarbetareProblem 7:Vi lever i olika samhällenProblem 8:Papperskorgen är överfullProblem 9:Den falska idealbildenProblem 10:Kontroll istället för tillit och respektAnders Parment, ekon. dr, är verksam som forskare och lärare vid Stockholm Business School, Stockholms universitet samt som föreläsare, författare, utredare och rådgivare. Hans forskning rör konsumentbeteende och hur man relaterar till varumärken, kon-sumtion och arbetsmarknad.Anna Dyhre, jur. kand och med en European Master of Law and Economics, är en uppskattad rådgivare, moderator, författare och föreläsare. Hon har varit Sverigechef för företaget Universum och arbetat internationellt med om-världsbevakning inom Thomson Reuters koncernen. Hon arbetar idag som Senior Advisor för kom-munikationsbyrån Coreworkers. 

Läs mer om Det ängsliga samhället – 10 problem och 5 lösningar...


Sök bästa pris på Det ängsliga samhället – 10 problem och 5 lösningar hos: