Design och konst D. 2 : Texter efter 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:2

Design och konst D. 2 : Texter efter 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:2

Kairos 8:2. Kairos nr 8 är pga det stora omfånget uppdelat på två volymer, del 1 och del 2, där del 1 innehåller texter före 1960 och del 2 texter efter 1960. Fackredaktör för båda volymerna är Torsten Weimarck. Ur innehållet i del 2: Roland Barthes: Bild, förnuft och oförnuft. Om Encyklopediens planscher. Detta är första gången som Barthes text publiceras med referens till de planscher som han skriver om och som också är återgivna i boken.Översättning och bildresearch av Jan-Gunnar Sjölin Jean Baudrillard: Modeller och serier. Översättning av Maria Kronberg Peter Dormer: Vermeers lilla spetsknypplerskas idealiska värld. Översättning av Åsa Andersson Vilém Flusser: Ur Om sakernas tillstånd. En liten designfilosofi. Översättning av Thomas Karlsohn Vilém Flusser: Otinget 1. Översättning av Thomas Karlsohn Penny Sparke: Postmodernitet, postmodernism och kvinnlig smak. Översättning av Svante Hansson Thomas Zaunschirm: Banalitet och entropi. Två gränsvärden i konst- och designhistorien.Översättning av Thomas Karlsohn Annegret Gerleit: Att möblera konsten. Översättning av Thomas Karlsohn Hal Foster: Design och brott.Översättning av Nils Olsson I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell, Kungl. Konsthögskolan, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå. Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan. Skriftserien Kairos används som kurslitteratur vid högskolor och universitet ochgenom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien, somkommer att omfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer Kairos nr 13, Koreografier och under hösten Kairos nr 14, Ljudkonst), varav två dubbelvolymer, säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.

Läs mer om Design och konst D. 2 : Texter efter 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:2

Design och konst D. 2 : Texter efter 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:2

Konst & Musik

Hitta Design och konst D. 2 : Texter efter 1960 : Skriftserien Kairos Nr 8:2 även hos:
Rulla till toppen