Design Och Konst D. 1 – Texter Före 1960 – …

Design Och Konst D. 1 – Texter Före 1960 – …
Design Och Konst D. 1 – Texter Före 1960 – …
Beskrivning av Design Och Konst D. 1 – Texter Före 1960 – …

Kairos 8:1. Kairos nr 8 är pga det stora omfånget uppdelat på två volymer del 1 och del 2 där del 1 innehåller texter före 1960 och del 2 texter efter 1960. Fackredaktör för båda volymerna är Torsten Weimarck. Ur innehållet i del 1:

Introduktion av Torsten Weimarck

Jean le Rond dAlembert: ur utgivarnas förord till encyklopedien
Översättning av Jonas (J) Magnusson

Denis Diderot: Konst.
Översättning av Jonas (J) Magnusson

Johann Wolfgang von Goethe: Konst och hantverk.
Översättning av Tobias Dahlkvist

Gottfried Semper: Ur Vetenskap industri och konst.
Översättning av Thomas Karlsohn

William Morris: Dagens konst och hantverk.
Översättning av Leif Hasselgren

Alois Riegl: Inledning till Stilfrågor.
Översättning av Tobias Dahlkvist

Frank Lloyd Wright: Maskinens konst och hantverk.
Översättning av Leif Hasselgren

Walter Gropius: Ur Bauhausmanifestet.
Översättning av Thomas Karlsohn

Walter Gropius: Ur Den nya arkitekturen och Bauhaus.
Översättning av Thomas Karlsohn

Herbert Read: Några historiska och teoretiska aspekter på problemet.
Översättning av Leif Hasselgren

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell Kungl. Konsthögskolan Gertrud Sandqvist Konsthögskolan i Malmö Tom Sandqvist Konstfack och Roland Spolander Konsthögskolan i Umeå.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska skrivna av såväl konstvetare filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien Kairos används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och
genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien som
kommer att omfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer Kairos nr 13 Koreografier och under hösten Kairos nr 14 Ljudkonst) varav två dubbelvolymer säljs hos välsorterade bokhandlare i museishoppar och genom nätbokhandeln.

Läs mer om Design Och Konst D. 1 – Texter Före 1960 – …...


Sök bästa pris på Design Och Konst D. 1 – Texter Före 1960 – … hos: