Den Sekulära Staten Och Islam I Europa – Pe…

Den Sekulära Staten Och Islam I Europa – Pe…
Den Sekulära Staten Och Islam I Europa – Pe…
Beskrivning av Den Sekulära Staten Och Islam I Europa – Pe…

Den sekulära staten och islam i Europa tar upp ett antal frågor kring religionens roll i sekulära samhällen och stater. Hur bör den sekulära staten agera i förhållande till religionen? Skall den förhålla sig neutral som i USA eller skall den vara stödjande men ge skilda religioner lika värde som i Indien? Kan en svag statsreligion tjäna som skydd mot rivalitet mellan olika religiösa grupper som man kunde säga att den gör i Storbritannien eller bör det vara en strikt åtskillnad mellan stat och religion som i Frankrike och Turkiet?
Hur bör Europa bemöta och bekämpa de rörelser som utmanar den sekulära staten och kanske strävar efter kontroll över det sekulära samhället? Vilken roll har identitetspolitik och multikulturalistiska idéer spelat i framväxten av dagens situation? Är islam ett hot mot det sekulära samhället som somliga menar eller är det snarare så att islams närvaro i ett demokratiskt sekulärt samhälle kan gynna en världsomspännande sekularisering av islam? Och framför allt: kan den sekulära staten överleva på lång sikt utan ett sekulärt samhälle det vill säga att om en majoritet av befolkningen är religiös kommer de då fortfarande att acceptera en sekulär stat?
Den sekulära staten och islam i Europa är en essäantologi med bidrag av framstående tänkare forskare och författare från hela världen med olika utgångspunkter och perspektiv. Boken ingår i serien Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete mellan Bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Läs mer om Den Sekulära Staten Och Islam I Europa – Pe…...


Sök bästa pris på Den Sekulära Staten Och Islam I Europa – Pe… hos: