Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Den orättvisa hälsan ger en översikt av det tvärvetenskapliga forskningsfältet inom ojämlikhet i hälsa: hur den uppstår, hur den kan mätas och förklaras, hur den varierar över livscykeln och vad vi kan göra för att minska den. Läsaren får ett samhälleligt perspektiv på hälsa, sjukdom och livslängd med utgångspunkt i sociala bestämningsfaktorer. Läs mer Denna andra upplaga har uppdaterats med nya forskningsrön, statistik och aktuella referenser. Boken vänder sig till studerande inom folkhälsa, samhällsvetenskapliga ämnen, vård och medicin. Den riktar sig även till verksamma, policyformulerare och beslutsfattare inom folkhälsoområdet. Sagt om boken: ’Denna bok, vilken på ett sammanhållet sätt behandlar hur ojämlikhet i hälsa kommer till uttryck i Sverige och hur olika slags livsvillkor och omständigheter bidrar till ojämlikheter i hälsa, har en viktig roll att fylla som kunskapsunderlag och utgångspunkt för pågående diskussioner. Den ojämlika hälsan är en utmaning för hela samhället, och jag hoppas därför att denna bok kan bidra till att ytterligare öka medvetenhet om problemen och stimulera olika samhällsaktörer att se sin och roll bidra med lösningar.’ Olle Lundberg Professor, ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa 2015–2017 (Citat ur bokens förord) Om författarna Redaktörer Mikael Rostila är professor i folkhälsovetenskap och prefekt på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Susanna Toivanen är professor i sociologi och verksam på Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola och som forskare på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Medförfattarna är forskare och experter inom bland annat folkhälsa, sociologi, socialmedicin och epidemiologi.

Läs mer om Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Medicin

Hitta Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd även hos:
Rulla till toppen