Dedekam Ivar Illustrerad Navigation – Tradit…

Dedekam Ivar Illustrerad Navigation – Tradit…
Dedekam Ivar Illustrerad Navigation – Tradit…
Beskrivning av Dedekam Ivar Illustrerad Navigation – Tradit…

En praktisk och rikligt illustrerad handbok vilken på ett koncentrerat och systematiskt sätt lär ut kustnavigering(traditionell navigering) elektronisk navigering med hjälp av GPS sjökortsplotter och radar samt astronomisk navigering med hjälp av sextant och tabeller.

Den pedagogiska texten får hjälp av mer än 120 färgillustrationer gjorda med den senaste grafiken vilket avsevärt underlättar förståelsen för ämnet.

Om författaren

Ivar Dedekam har varit seglingsinstruktör i många år och seglat över 50000 sjömil-han har bland annat korsat Atlanten tre gånger.

Från författarens förord;
Han har även skrivit Illustrerad segel och riggtrim vilken har sålt stort både internationellt och på svenska.

Med den här boken vill jag ge dig en inblick i traditionell elektronisk och slutligen i astronomisk navigation

det vill säga hur du använder solen stjärnorna och månen för att bestämma din position ute på havet. Den sista delen i boken är med andra ord avsedd för dig som vill ta hjälp av himlakropparna och forna tiders kunskaper för att hitta på havet.Det ger också ökad säkerhet att kunna navigera med hjälp av sextant tabeller och klocka om strömproblem funktionsfel eller annat gör att du inte kan förlita dig på de två andra navigationsmetoderna.

Oavsett navigationsmetod bör alla som färdas på sjön behärska ett minimum av traditionell navigation för att undvika allvarliga navigeringsmisstag och haverier. Det händer alltför ofta att grundstötningar eller förlisningar förklaras med att det elektroniska navigationssystemet brutit samman eller använts på fel sätt.

Dessa olyckor hade ofta kunnat undvikas med lite elementära kunskaper i traditionell navigation!

För det första kan du med hjälp av enkla metoder som krysspejling och observation av sjömärken tillsammans med sjökortet navigera säkert om du ser till att ha lite marginaler. För det andra blir det mycket lättare att upptäcka felaktiga inställningar eller systemfel i det elektroniska systemet om du behärskar grunderna i traditionell navigation.

Att lägga in goda marginaler (större avstånd till faror) är inom rimliga gränser alltid gott sjömanskap.

Observera att äldre sjökort kan vara felritade med upp till 200 meter. Då hjälper det inte att GPS:en kan användas med felmarginaler på 10 meter och mindre!

Läs mer om Dedekam Ivar Illustrerad Navigation – Tradit…...


Sök bästa pris på Dedekam Ivar Illustrerad Navigation – Tradit… hos: