Davis Mike Ett Monster Vid Vår Dörr – Fågeli…

Davis Mike Ett Monster Vid Vår Dörr – Fågeli…
Davis Mike Ett Monster Vid Vår Dörr – Fågeli…
Beskrivning av Davis Mike Ett Monster Vid Vår Dörr – Fågeli…

1918-1919 dog mellan fyrtio miljoner och etthundra miljoner människor av en dittills okänd influensa som gått till historien som spanska sjukan.
1997 utbröt i Hongkong en ny typ av influensa som sedan dess spridit skräck över världen.
Skräcken beror på att influensan visat sig vara extremt elakartad – två av tre människor som drabbats har dött. Om de virus som sprider denna influensa utvecklas kan en ny pandemi vara ett faktum.
Förutsättningarna finns tyvärr sedan länge menar Mike Davis i Ett monster vid vår dörr.
Han pekar på den allt mer industrialiserade kycklingindustrin som har skapat en ny ekologi som gör att virus kan mutera snabbare. Han pekar på den miljard människor som bor i extremt tätt befolkade städer i tredje världen – med usla sanitära förhållanden och utan tillgång till bra hälsovård skulle de vara oskyddade för ett utbrott av fågelinfluensan. Han pekar på de regeringar och läkemedelsföretag som inte gjort tillräckligt för att skydda oss mot en pandemi.
I Ett monster vid vår dörr skildrar Mike Davis hur och varför fågelinfluensan uppstod. Han tar också upp vad som är möjligt att göra för att motverka dess framfart. Boken är kompletterad med ett efterord av Björn Olsen professor i infektionssjukdomar som också fackgranskat boken.
Mike Davis är professor i historia vid University of California.
Om boken:
Mike Davis har skrivit en fascinerande bok… en briljant och kortfattad jeremiad… Det kapitel där han förklarar virusets begeistring efter att mutera sig tillhör de finaste tio sidorna vetenskapsjournalistik som du antagligen någonsin kommer att få läsa. Matt Steinglass i New York Times
När TV-nyheter och tidningsrubriker tillkännager att en pandemi av fågelinfluensa är nära förestående behöver vi genomtänkta och välavvägda analyser som sätter in hotet i ett sammanhang. ’Ett monster vid vår dörr’ erbjuder just detta. Robert Dorit i American Scientist

Läs mer om Davis Mike Ett Monster Vid Vår Dörr – Fågeli…...


Sök bästa pris på Davis Mike Ett Monster Vid Vår Dörr – Fågeli… hos: