Datakommunikation

Datakommunikation
Datakommunikation
Beskrivning av Datakommunikation

Denna bok ger en bred introduktion till datakommunikation i allmänhet och internetteknologi i synnerhet. Vad Internet är beror helt på vem du frågar, och detsamma gäller ämnet datakommunikation. Från att ha varit ett specialämne som studenter möjligtvis läste i årskurs 3 eller 4 på datatekniska universitetsutbildningar så kan man idag lära sig grunderna i datakommunikation på flera gymnasieprogram. Författarna till denna bok har alla personlig erfarenhet av att undervisa i ämnet datakommunikation på olika nivåer. Bokens struktur möjliggör olika sätt att tillgodogöra sig materialet beroende på vad som är mest tilltalande för respektive målgrupp. Läs mer Bokens inledande kapitel ger läsaren de nödvändiga historiska perspektiven och sedan följer två kapitel med ämnets centrala principer: dataöverföring och routing/forwarding. Därefter beskrivs hur dessa principer realiseras i fem olika skikt: Från det översta skiktet som representerar tjänster och program, till det lägsta skiktet där informationen överförs fysiskt i kablar, via radio, akustiskt etc. Till varje avsnitt ges en uppsättning frågor som testar om läsaren tillgodogjort sig materialet och kapitlen avslutas med en sammanfattning av vad som behandlats. Faktarutor erbjuder belysande exempel och fördjupningar och stor mängd illustrationer förtydligar komplicerade relationer och flöden. Om författarna Valentino Berti är verksam som konsult och har mångårig erfarenhet av IT-branschen, främst inom datakommunikation och IT-infrastruktur. Mats Björkman är professor i datakommunikation vid Mälardalens högskola och forskar bland annat om datornätverks prestanda-och förutsägbarhet och kommunikation för små och inbyggda system. Anders Lindgren är forskare vid SICS, Swedish Institute of Computer Science. Lars-Åke Nordén är universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi. Han forskar bland annat om trådlösa sensornätverk.

Läs mer om Datakommunikation...


Sök bästa pris på Datakommunikation hos: