Data och Goliat : dold datainsamling och makten över världen

Data och Goliat : dold datainsamling och makten över världen

Vårt dagliga liv genererar data på ett sätt som vi kanske inte alltid reflekterar över. Mobilsamtalen vi ringer, orden vi googlar på, våra inköp och vanor på nätet, vår aktivitet på Facebook, apparna vi använder. Allt vi gör digitalt registreras någonstans och berättar någonting om oss. Och dessa enorma datamängder kan vara användbara för aktörer av olika slag, statliga såväl som kommersiella, aktörer som inte nödvändigtvis har gemensamma intressen eller onda avsikter, men ändå kan kränka vår integritet. Data­insamlingen skapar dessutom ett nytt utrymme för kriminella aktiviteter av olika slag. Men har vi verkligen perspektiv på riskerna i vår sköna nya värld? Har vi kanske drabbats av digital fartblindhet? Bruce Schneier är expert på datasäkerhet och datakryptering och anlitades av ’Guardian’ för att hjälpa till med analysen av visselblåsaren Edward Snowdens material. Schneier förklarar i boken hur övervakning och datalagring fungerar i praktiken, på vilka sätt regeringar och företag använder sig av olika slags metadata och vilka institutionella motvikter som för närvarande finns mot diskutabel dataanvändning. Han går också igenom vad som faktiskt står på spel när det gäller demokratiska rättigheter och kommersiella spelregler och vad vi kan göra kollektivt och enskilt för att reformera den nuvarande ordningen och skydda oss mot ovälkommen övervakning. Bruce Schneier är en internationellt erkänd datasäkerhetsexpert och bland annat utnämnd till ?säkerhetsguru? av tidningen ’The Economist’. Han har skrivit 12 böcker och hundratals artiklar, essäer och akademiska uppsatser, och hans nyhetsbrev ?Crypto-­Gram? och bloggen ?Schneier on Security? har över 250000 läsare. When it comes to what government and business are doing together and separately with personal data scooped up from the ether, Mr. Schneier is as knowledgeable as it gets (Jonathan A. Knee ? New York Times) The public conversation about surveillance in the digital age would be a good deal more intelligent if we all read Bruce Schneier first. (Malcolm Gladwell) This [book] comes from a practitioner, and offers a deep but accessible look at surveillance in the post-Snowden, big-data era (The Economist)

Läs mer om Data och Goliat : dold datainsamling och makten över världen

Data och Goliat : dold datainsamling och makten över världen

Samhälle & Politik

Hitta Data och Goliat : dold datainsamling och makten över världen även hos:
Rulla till toppen