DAT – Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning

DAT – Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning
DAT – Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning
Beskrivning av DAT – Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning

DAT er en bredt baseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandling, der oprindelig er udviklet til kronisk selvmordstruede personer diagnosticeret med emotionelt ustabil personlighedsstruktur (borderline personality disorder, BPD). DAT består af en kombination af individuel psykoterapi, gruppebaseret færdighedstræning, telefoncoaching og et vejledningsteam og var den første form for psykoterapi, der i kontrollerede forsøg viste sig at have effekt for mennesker med BPD. Siden er der gennemført en række kliniske forsøg, som har demonstreret tilgangens effekt, ikke blot for BPD, men også for en lang række andre forstyrrelser og problemer, herunder både følelsesmæssig underkontrol og overkontrol og tilhørende kognitive og adfærdsmæssige mønstre. DAT – Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning består af to bøger: DAT Manual (650 sider) og DAT Kursusark & Arbejdsark (440 sider). Der er fire primære DAT-færdighedstræningsmoduler: Mindfulnessfærdigheder, Relationsfærdigheder, færdigheder i Følelsesregulering samt Hold ud-færdigheder. Inden for disse fire moduler er der tilføjet nye færdigheder, bl.a. et afsnit om at undervise i mindfulness fra forskellige synsvinkler og afsnit om færdigheder i at finde og opbygge de relationer, man ønsker, og at afbryde relationer, man ikke ønsker. De mange kursusinstruktioner, kursusark og arbejdsark – der er blevet brugt i mere end to årtier af tusindvis af terapeuter og klienter over hele verden – har gennemgået en betydelig revision og er blevet udvidet, så de afspejler seneste forskning og kliniske fremskridt. Forfatteren, Marsha M. Linehan, har grundlagt og videreudviklet dialektisk adfærdsterapi (DAT). Hun er professor i psykologi, psykiatri og adfærdsvidenskab samt leder af Behavioral Research and Therapy Clinics ved Washington University. Hun er zen-mester og underviser i mindfulness og kontemplativ praksis for sundhedspersonale. 

Läs mer om DAT – Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning...


Sök bästa pris på DAT – Dialektisk Adfærdsterapi. Færdighedstræning hos: