Dalsland och gränsbygden. D 6. Om Dalsland i äldre tider

Dalsland och gränsbygden. D 6. Om Dalsland i äldre tider
Dalsland och gränsbygden. D 6. Om Dalsland i äldre tider
Beskrivning av Dalsland och gränsbygden. D 6. Om Dalsland i äldre tider

Detta är den sjätte boken i serien om Dalsland och gränsbygden. Boken innehåller fem längre kapitel. Det första kapitlet handlar om hur fattigvården var ordnad från äldsta tider, om de lagar som styrde den under 1700- och 1800-talen samt om hur gamla eller sjuka människor forslades runt mellan gårdarna för att försörjas. Här kan man läsa om vad som delades ut i form av mat och kläder till behövande och vilka villkor det var för de barn som auktionerades ut till lägstbjudande. Nästa kapitel handlar om sjukvård och sjukdomar, om de första läkartjänsterna och de första sjukhusen i våra trakter: Vänersborg, Årjäng och Billingsfors, om alla epidemier som tidigare generationer drabbades av och om den vidskepelse och de huskurer som man trodde hjälpte innan man visste vad som orsakade sjukdomar. Julen har alltid varit vår största högtid och hur den förbereddes och firades berättas i bokens tredje kapitel. Här beskrivs de viktiga märkesdagar som styrde sysslorna inför helgen och själva högtidens alla ritualer. I avsnittet Vem bestämde? ges en översikt över det lokala självstyret från de äldsta sockenstämmorna till allmän rösträtt och kommunalfullmäktige. Vilka ärenden togs upp? Vilka ansvarsområden hade man? Var verkligen sockenprästen enväldig på den gamla goda tiden? Sista kapitlet skildrar olika förändringsskeden alltifrån laga skiftet, folkskolans införande, industrialiseringenn längs Dalslands kanal fran till dagens tjänstesamhälle. Boken avslutas med en förteckning över källor och litteratur som kan ge tips om vidare läsning.

Läs mer om Dalsland och gränsbygden. D 6. Om Dalsland i äldre tider...


Sök bästa pris på Dalsland och gränsbygden. D 6. Om Dalsland i äldre tider hos: