Dalnäs Torbjörn Förtoningar – De Långväga Le…

Dalnäs Torbjörn Förtoningar – De Långväga Le…
Dalnäs Torbjörn Förtoningar – De Långväga Le…
Beskrivning av Dalnäs Torbjörn Förtoningar – De Långväga Le…

En förtoning är en bild av land såsom det ter sig när det siktas utifrån havet. Handel och sjöfart har format och präglat Stockholms karaktär och utveckling ända sedan staden grundades på medeltiden. De stora oceangående fartygen utgick från det som idag är Skeppsbron lastade med varor för export: främst koppar och stångjärn där Sverige var världsledande fram till 1700-talets slut. Också sådant som varven roddarmadammer matroser och Skeppsbroadeln satte sin prägel på det dåtida Stockholm. Idag förekommer mest mindre båtar och färjor i själva stadsbilden. I ett 30-tal korta essäer behandlas i denna bok sjöfartens Stockholm och dess maritima miljöer nu och då. Rikt illustrerad med färgfoton.

Läs mer om Dalnäs Torbjörn Förtoningar – De Långväga Le…...


Sök bästa pris på Dalnäs Torbjörn Förtoningar – De Långväga Le… hos: