Dahlbom- Hall Barbro Lära Män Leda Kvinnor – …

Dahlbom- Hall Barbro Lära Män Leda Kvinnor – …
Dahlbom- Hall Barbro Lära Män Leda Kvinnor – …
Beskrivning av Dahlbom- Hall Barbro Lära Män Leda Kvinnor – …

De flesta av dagens chefer och makthavare är män. De har ett ovedersägligt ansvar att som ledare föra sin personal framåt i utveckling och karriär. En stor del av den personalen är kvinnor. Ingen annanstans i världen finns det idag så många yrkesarbetande kvinnor som i Sverige. Samtidigt har vi ett uppseendeväckande lågt antal kvinnor på chefsnivå. Varför?

Jo för att män i chefsposition ofta missar att föra fram kvinnor helt enkelt för att de kan för lite om kvinnors villkor och specifika behov av ledarskap. Barbro Dahlbom-Hall skriver i sitt förord att hon inte tror att manliga chefer med vett och vilja försöker hindra kvinnor från att utvecklas i arbetslivet. De har bara inte tänkt velat tänka eller utveckla medvetenhet. Den här boken vill väcka just sådan medvetenhet och ge konkreta råd och stöd till cheferna.

Boken vänder sig till manliga chefer som har kvinnor som medarbetare. Men den vänder sig lika mycket till kvinnorna själva som måste inse att deras manliga chefer ofta har mycket liten kunskap om kvinnors verklighet i arbetslivet.

Ny reviderad utgåva.

Barbro Dahlbom-Hall är konsult i chefs- och ledningsfrågor med 30 års erfarenhet från uppdrag i näringsliv offentlig förvaltning och inom sjukvården såväl i Sverige som internationellt. Bl a har hon haft uppdrag från Sida FN och EU. Hon är också medicine hedersdoktor.

Läs mer om Dahlbom- Hall Barbro Lära Män Leda Kvinnor – …...


Sök bästa pris på Dahlbom- Hall Barbro Lära Män Leda Kvinnor – … hos: