Cullberg Johan En Diktares Kompost – Om Gunn…

Cullberg Johan En Diktares Kompost – Om Gunn…
Cullberg Johan En Diktares Kompost – Om Gunn…
Beskrivning av Cullberg Johan En Diktares Kompost – Om Gunn…

Johan Cullberg berättar i denna bok om den kaotiska och smärtsamma kompost som barndomsåren utgjorde för Gunnar Ekelöf och hur den blev myllan för ett skapande som gjorde honom till en av det svenska 1900-talets främsta diktare. Gång på gång försökte Ekelöf som vuxen närma sig sin tidiga historia i självbiografi ska utkast sällan kom han under ytan. Dikterna banar istället vägen för den bakomliggande berättelsen om hans barndom.

Många av Ekelöfs dikter har referenser till hans tidiga erfarenheter. Pappan avled i hjärnsyfilis då Gunnar var åtta år sjukdomen yttrade sig i en ökande psykos och sedan demens. Hans vuxna relation till modern präglades av en ambivalent hållning. Sent i livet och efter hennes död anklagade han henne för att ha förstört hans liv med kyla och kärleksbrist. Depressioner och alkohol komplicerade hans liv ytterligare.

Av hävd har Gunnar Ekelöf ansetts vara en av våra svåra diktare. I denna bok om skapandets källor och psykologi görs han tillgänglig för många. Genom studier av brev tidiga dokument och journaler såväl som av Ekelöfs diktning ger Cullberg en spännande och delvis ny bild av Ekelöfs personliga historia och lyfter fram bakgrunden till några av hans mest älskade dikter.

Cullbergs styrka ligger i att han i sina litteraturvetenskapliga böcker låter litteraturen få förbli i huvudrollen medan analysredskapen behandlas mer diskret Jag tycker att detta är mycket vackert gjort. Att ge sig fan på att ärerädda förtalade människor – som i det här fallet Valborg – bara för att man känner att historieskrivningen har gått fel: det är en stor och vördnadsvärd sak. För att inte tala om att det blir bra litteratur.
Jonas Thente Dagens Nyheter

Det är fascinerande läsning om en av våra stora poeter samtidigt som Cullberg ger en delvis ny bild av Ekelöfs personliga historia och relationen till modern.

Upsala Nya Tidning

Johan Cullberg är föredömligt stringent och lanserar en tes som går på tvärs mot många etablerade Ekelöfforskare. … Johan Cullberg lanserar flera intressanta idéer … väl värd

som sällskap när man tar sig an hans poesi.

Norrköpings Tidningar

Läs mer om Cullberg Johan En Diktares Kompost – Om Gunn…...


Sök bästa pris på Cullberg Johan En Diktares Kompost – Om Gunn… hos: