Colnerud Gunnel Utstött – En Bok Om Mobbing

Colnerud Gunnel Utstött – En Bok Om Mobbing
Colnerud Gunnel Utstött – En Bok Om Mobbing
Beskrivning av Colnerud Gunnel Utstött – En Bok Om Mobbing

En antologi med de senaste forskningsrönen om mobbning. Boken vänder sig till lärare skolledare elevvårdspersonal lärarstuderande och alla andra som arbetar mot mobbning i skolan.

Definitionerna:
Mobbning konflikter och kränkningar kan förklaras. Men finns typiska mobbare och mobboffer?

Maktspelen:
I varje grupp sker positioneringar. Problemen uppstår när maktspelen blir destruktiva. Vad gör man då?

Konsekvenserna:
Att bli mobbad sätter spår för livet. Hur undviker man att det går så långt?

Kamratkulturen:
Inneslutning och uteslutning är en del av barns relationsarbete. När ska man ingripa?

Banaliseringen:
Företeelser som borde motarbetas kan passera utan att någon lyfter på ögonbrynen. Varför blir det så?

Lärarna:
Även lärare kan mobba kränka eller såra avsiktligt eller oavsiktligt. Men kan lärare mobbas av eleverna?

Åtgärderna:
Olika förklaringsgrunder ger olika åtgärder. I Norge är mobbningsarbetet grundligt utvärderat. Hur ser det ut i Finland?

Tekniken:
Internet mejl och sms smyger sig in i den mobbades hem. Hur mycket kan lärarna om den nya tekniken?

I antologin medverkar dessa forskare:
Gunnel Colnerud professor i pedagogik leg psykolog
AnnBritt Enochsson fil dr i pedagogik
Zelma Fors fil dr i psykologi leg psykolog/leg psykoterapeut
Peter Gill professor i pedagogik
Kjell Granström professor i pedagogik leg psykolog
Solveig Hägglund professor i pedagogik
Odd Lindberg docent i socialt arbete
Anne-Lie Lindström fil mag i pedagogik
Fredrik Olin högstadielärare
Dan Olweus professor i psykologi
Christina Salmivalli professor i psykologi
Ulrika Willför-Nyman ped mag i pedagogik
Marie Wrethander fil dr i pedagogik

Innehåll:
Den grymma tystnaden / Lennart Nilsson
Destruktiva maktrelationer / Zelma Fors
Skammen är det värsta / Odd Lindberg
Olika förklaringar till mobbning / Kjell Granström
Mobbning i skolan – fakta och åtgärder / Dan Olweus
KiVa – ett forskningsbaserat antimobbningsprogram / Christina Salmivalli & Ulrika Willför-Nyman
Banal mobbning – om en vardagsföreteelse i förskola och skola / Solveig Hägglund
Uteslutandets komplexitet och skapandet av kamratkulturer / Marie Wrethander
När lärare mobbar kränker eller sårar / Gunnel Colnerud
Lärare som provoceras av elever / Kjell Granström
Trakasserier och mobbning på den virtuella arenan / AnnBritt Enochsson & Fredrik Olin
Mönster i 99 mobbningsoffers berättelser / Peter Gill & Anne-Lie Lindström
Den inre rösten vill ut / Katta Nordenfalk

Läs mer om Colnerud Gunnel Utstött – En Bok Om Mobbing...


Sök bästa pris på Colnerud Gunnel Utstött – En Bok Om Mobbing hos: