Collstedt Christopher I Begynnelsen Var Dåde…

Collstedt Christopher I Begynnelsen Var Dåde…
Collstedt Christopher I Begynnelsen Var Dåde…
Beskrivning av Collstedt Christopher I Begynnelsen Var Dåde…

I dagens samhällsdebatt i media och vetenskaplig forskning uppmärksammas människors utsatthet för våldsbrott som ett mycket allvarligt problem. Utmärkande för det offentliga samtalet är dess skarpa fokusering på den våldsamme mannen. Mäns utsatthet för andra mäns våld är däremot en problematik som ytterst sällan förs på tal. Här råder en påfallande tystnad.
Christopher Collstedt menar i denna bok att rötterna till vår tids tal och tystnader om våld mellan män djupast sett och för svenska förhållanden kan spåras tillbaka till genomgripande förändringar inom samhället och rättsväsendet under perioden från 1700-talets slut till 1900-talets början. Dessa omvandlingar möjliggjordes genom framväxten av en modern sekulär världsbild och den politiska etableringen av en naturvetenskaplig biologistiskt grundad förståelse av mannens natur kropp och inre liv.
Genom djuplodande analyser av bland annat lagar politiska debatter rättspsykiatriska och kriminalpsykologiska fallbeskrivningar samt rättsprotokoll och domar söker I begynnelsen var dådet historisera och avnaturalisera de tankestrukturer normer och kategorier som ligger till grund för vår tids offentliga samtal om våld mellan män och vill på så vis bredda debatten på området.

Christopher Collstedt född 1976 är docent i historia och lektor vid Avdelningen för mänskliga rättigheter Historiska institutionen Lunds universitet.

Läs mer om Collstedt Christopher I Begynnelsen Var Dåde…...


Sök bästa pris på Collstedt Christopher I Begynnelsen Var Dåde… hos: