Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling

Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling
Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling
Beskrivning av Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling

I denna fjärde omarbetade upplaga av Civilprocessen behandlas, liksom i tidigare upplagor, hela civilprocessen. De tre första kapitlen bildar en allmän del vilka beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och systematik samt processuella begrepp och principer. Därefter behandlas rättskipningens organisation, jäv, forumreglerna, parterna och deras talan, rättegången i tingsrätt och överrätt, olika slags avgöranden och rättskraft, incidenter, rättegångskostnader, bevisfrågor och säkerhetsåtgärder. De två avslutande kapitlen redogör för skiljeförfarande och medling. Framställningen, som är rättsdogmatisk och inriktad på gällande rätt, är en handbok med analyser och problemati­serande fördjupningar på svåra områden av processrätten. Den är avsedd för praktiskt verksamma jurister och passar också som läromedel. Boken innehåller rikhaltiga hänvisningar till praxis och doktrin samt innehåller ett lagrumsregister.

Läs mer om Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling...


Sök bästa pris på Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling hos: