Ciccotti Serge Babypsykologi – 100 Vetenskap…

Ciccotti Serge Babypsykologi – 100 Vetenskap…
Ciccotti Serge Babypsykologi – 100 Vetenskap…
Beskrivning av Ciccotti Serge Babypsykologi – 100 Vetenskap…

Trots att vår kunskap om spädbarnspsykologi har ökat dramatiskt på senare tid existerar många fördomar och missförstånd. De vetenskapliga rön som gjorts har en tendens att bara mycket långsamt sippra ut från universitet och laboratorier till en bred allmänhet.

Den franske psykologen och forskaren Serge Ciccotti har tagit fasta på detta olyckliga förhållande och ställt samman hundra vetenskapligt belagda rön om spädbarn Babypsykologi.

Vart och ett av kapitlen inleds med en fråga som författaren sedan omsorgsfullt besvarar. Svaret är baserat på ett eller flera experiment vars resultat offentliggjorts i vetenskapliga tidskrifter. En bibliografi gör det lätt att hitta vidare läsning.

Boken är uppdelad i sju avdelningar: Föräldrarnas beteende gentemot spädbarnet Spädbarnets fem sinnen Spädbarnets beteende Spädbarnets känslor Spädbarnets tänkande Spädbarnets språk och Fostrets beteende.

Exempel på frågor som författaren försöker besvara är: Ska vi tala babyspråk med babyn? Hur mycket ska föräldrarna vara tillgängliga för spädbarnet? Hur mycket ser ett spädbarn? Är spädbarnet en del av mamman? Bör du hoppa högt när du ser en spindel? Fortsätter personer som försvinner att existera för spädbarnet? Ska vi berätta sagor för magen? Har ett foster en egen personlighet?

På grund av den unika kombinationen av vetenskaplighet och lättillgänglighet lämpar sig boken för en vid krets av läsare: från föräldrar och blivande föräldrar till de som utbildar sig för vård- och omsorgsyrken eller redan arbetar professionellt inom området.

Serge Ciccotti är doktor i psykologi och forskare vid Bretagne-Sud-universitetet. Babypsykologi ingår i det franska förlaget Dunods omfattande utgivning av populär­vetenskaplig litteratur inom områdena psykologi sociologi och medicin.

Läs mer om Ciccotti Serge Babypsykologi – 100 Vetenskap…...


Sök bästa pris på Ciccotti Serge Babypsykologi – 100 Vetenskap… hos: