Mellan makt och hjälp – Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

Mellan makt och hjälp – Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare
Läs om Mellan makt och hjälp – Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare...