Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:12

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:12
Läs om Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:12...