Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen

Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen
Läs om Myndighetsdatalag. SOU 2015:39 : Slutbetänkande från Informationshanteringsutredningen...