Helhetsbedömningar och intresseavvägningar : en introduktion till användningen av multikriterieanalys och oskarp logik i en juridisk kontext

Helhetsbedömningar och intresseavvägningar : en introduktion till användningen av multikriterieanalys och oskarp logik i en juridisk kontext
Läs om Helhetsbedömningar och intresseavvägningar : en introduktion till användningen av multikriterieanalys och oskarp logik i en juridisk kontext...