Carlsson Synnöve Bryggan Bas

Carlsson Synnöve Bryggan Bas
Carlsson Synnöve Bryggan Bas
Beskrivning av Carlsson Synnöve Bryggan Bas

Bryggan Bas – lyfter eleven!

Bryggan Bas gör det möjligt för alla elever att lyckas med mellanstadiets matematik. Boken sammanfattar det centrala innehållet i matematik till och med årskurs 6 och har en tydlig struktur ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar de fem matematiska förmågorna.

Bryggan Bas är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i årskurs 6 elever med behov av att repetera och reparera matematikens grunder. Boken kan användas som komplement under senare delen av mellanstadiet i början av högstadiet och inom grundläggande vuxenutbildning.

Boken är indelad i åtta kapitel: Tal och räknesätt Bråk och decimaltal Procent och sannolikhet Mätning och enheter Geometri Statistik Algebra och samband samt Problemlösning.

Varje kapitel innehåller:
 Ingressuppslag med kapitelinnehåll och begrepp.
 Tydliga exempel och elevnära uppgifter.
 Minitest för snabb självdiagnos.
 Uppslaget med fokus på resonemang kommunikation begreppsförståelse och problemlösning. Här finns Resonemang och kommunikation Sant eller falskt? Arbeta tillsammans och Problemlösning.
 Kapiteltest med uppgifter som tester grundläggande metoder och begrepp och Koll på förmågorna? som synliggör de matematiska förmågorna för eleverna.
 Sammanfattning av kapitlets metoder och begrepp.

Det sista kapitlet är ett fristående kapitel som behandlar strategier för att lösa matematiska problem. Vi kallar detta kapitel för P som i problemlösning.

Onlinebok
Bryggan Bas finns som onlinebok och ger eleverna möjlighet att arbeta med boken i datorn och på skrivplatta. Eleverna kan göra anteckningar stryka under viktig text förstora texter och bilder och få bokens text uppläst.

Läs mer om Carlsson Synnöve Bryggan Bas...


Sök bästa pris på Carlsson Synnöve Bryggan Bas hos: