Carlsson Eric Digital Politik – Sociala Medi…

Carlsson Eric Digital Politik – Sociala Medi…
Carlsson Eric Digital Politik – Sociala Medi…
Beskrivning av Carlsson Eric Digital Politik – Sociala Medi…

Den här boken handlar om hur sociala medier kan fungera politiskt i människors vardag. Digitaliseringen av samhället har starkt aktualiserat frågan om förhållandet mellan medier och deltagande. I Sverige har exempelvis de olika politiska partierna lagt mycket resurser på synlighet inte minst via bloggar Facebook och Twitter. Sociala nätverksmedier medför även möjligheter till en mer vardaglig form av engagemang och deltagande i en mängd olika politiska och sociala frågor.

Vilken betydelse har sociala medier för exempelvis politiker journalister och aktivister? Hur används nya digitala kommunikationstekniker för att utöva politiska påtryckningar och för politisk mobilisering? Vad innebär det att vara engagerad i dagens digitaliserade samhälle? Hur kan det politiska – också i termer av olika typer av livsstilar och identitetsarbete – spåras i olika gruppers och individers medieanvändning?

Digital politik – Sociala medier deltagande och engagemang består av tio kapitel som från olika perspektiv bidrar till att belysa och problematisera sociala mediers betydelse för det politiska i dag. Författarna är forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och Norge.

Boken innehåller innehåller bidrag av Jonas Andersson Schwarz Linda Berg Maria Carbin Eric Carlsson Stefan Gelfgren Jenny Gunnarsson Payne Anders Johansson Anna Johansson Anders Olof Larsson Simon Lindgren och Bo Nilsson.

Läs mer om Carlsson Eric Digital Politik – Sociala Medi…...


Sök bästa pris på Carlsson Eric Digital Politik – Sociala Medi… hos: