Carlgren Ingrid Kunskapskulturer Och Undervi…

Carlgren Ingrid Kunskapskulturer Och Undervi…
Carlgren Ingrid Kunskapskulturer Och Undervi…
Beskrivning av Carlgren Ingrid Kunskapskulturer Och Undervi…

Ett klassrum är ingen ö. Informationssamhällets utveckling och förändrade livsmönster påverkar skolans kunskapsuppdrag. Kunskapskulturer och undervisningspraktiker handlar om förhållandet mellan kunskap och undervisning och om de utmaningar lärarens kunskapsarbete står inför. I boken diskuteras kunskap ur ett lärar- och utbildningsperspektiv.

Tillsammans med varje elevgrupp (åter)upptäcker och (åter)skapar läraren tidigare kunskapsmässiga landvinningar och bäddar för nya. En central och ständigt återkommande fråga är hur undervisningen kan utvecklas för att bättre främja elevernas kunskapsutveckling.
Kunskaper utvecklas i och genom handlingar och visar sig som en förmåga att se uppfatta och göra olika saker. Kunskaper blir på så vis uttryck för vår relation till omvärlden. Lärande handlar om att utveckla denna relation genom ett alltmer differentierat erfarande som gör det möjligt att se och göra nya saker.

Frågan om hur undervisningens praktiska utformning kan bidra till – eller motverka – elevernas lärande är central i boken och en av slutsatserna är att undervisningen måste utformas som en kunskapspraktik om den ska kunna fungera som en god miljö för elevernas lärande.

Ingrid Carlgren är professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot kunskapskulturer och läroplansteori.

Läs mer om Carlgren Ingrid Kunskapskulturer Och Undervi…...


Sök bästa pris på Carlgren Ingrid Kunskapskulturer Och Undervi… hos: