Carlander Helen Socialpedagogik

Carlander Helen Socialpedagogik
Carlander Helen Socialpedagogik
Beskrivning av Carlander Helen Socialpedagogik

Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförskap. Fokus är lagt på lärande och den enskildes möjligheter till utveckling. Författaren tar upp olika förklaringsmodeller till utanförskap och problematiska livssituationer samt beskriver de olika arbetssätt och metoder.

Det mellanmänskliga professionella och dialogiska förhållningssättets betydelse går som en röd tråd genom boken.

I kapitalet som behandlar APL ger författaren förslag på uppgifter som eleven kan göra under sin praktik inom vård och omsorg. Där finns också uppgifter för utvärdering och dokumentation.

Ur innehållet:
Centrala begrepp Problemlösande samtal Livsvillkor Omsorgsarenor Livsvärld – Systemvärld Empowerment Kommunikativa och strategiska handlingar Socialpedagogik ur ett historiskt perspektiv.

Läs mer om Carlander Helen Socialpedagogik...


Sök bästa pris på Carlander Helen Socialpedagogik hos: