Calkins Lucy Färdplan För Klassrummets Läsun…

Calkins Lucy Färdplan För Klassrummets Läsun…
Calkins Lucy Färdplan För Klassrummets Läsun…
Beskrivning av Calkins Lucy Färdplan För Klassrummets Läsun…

Hur undervisar vi i läsning – den sortens läsning som får vårt hjärta att klappa och som söker sig in i vårt inre? Hur skapar vi en läsundervisning som får eleverna att inse och uppleva att en glödlampa inte längre är en glödlampa; den är trådar och elektricitet och den industriella revolutionen och allt som växte fram ur denna långa historia? I Färdplan för klassrummets läsundervisning tar Lucy Calkins ett brett grepp om läsfrågorna. Boken diskuterar vad barn behöver för att utvecklas som läsare men den handlar också om hur läraren själv kan utvecklas och bli bättre på att möta barnen precis där de befinner sig. Lucy Calkins betonar att läraren hela tiden måste ha siktet inställt på nästa steg i barnens läsutveckling. Läraren måste i sitt inre skapa en bild för hur hon ska stödja elevens väg från att vara nybörjare till att nå en bit på vägen mot att bli en kompetent läsare.
Lucy Calkins beskriver hur man med workshopen som arbetssätt skapar många tillfällen att arbeta med och utveckla elevernas läsförståelse. I olika kapitel diskuterar hon interaktiv högläsning minilektionernas struktur hur man genom det vägledande samtalet utvecklar elevens egen läsning olika sätt att arbeta med små grupper de kämpande barnens läsutveckling .

Lucy Calkins har grundat – och är föreståndare för – The Reading and Writing Project vid Teachers College på Columbia University. Hon har publicerat en rad böcker om barns läs- och skrivutveckling.

Läs mer om Calkins Lucy Färdplan För Klassrummets Läsun…...


Sök bästa pris på Calkins Lucy Färdplan För Klassrummets Läsun… hos: