Calkins Lucy Att Gå I Huvudpersonens Skor D….

Calkins Lucy Att Gå I Huvudpersonens Skor D….
Calkins Lucy Att Gå I Huvudpersonens Skor D….
Beskrivning av Calkins Lucy Att Gå I Huvudpersonens Skor D….

I den här boken stiger vi in i ett amerikanskt klassrum och deltar i några lärares konkreta undervisning. Vi får följa lärarnas planering tankar och undervisning då de läser högt Kate DiCamillos bok Tigern. Några elevers tankar kring karaktärerna i boken liksom prov på hur elevernas läsning fördjupas och utvecklas.
Att gå i huvudpersonens skor ger en modell för hur lärare kan arbeta med skönlitteratur med fokus på studiet av karaktärer. En viktig del är hur lärarna använder högläsningen till att utveckla elevernas egen läsning. Lucy Calkins och Kathleen Tolan visar också på hur man med hjälp av formativ bedömning och vägledande samtal kan stödja det enskilda barnet så att hen kan gå vidare och läsa alltmer komplexa texter.
Målet för undervisningen i denna första del är att hjälpa barnen in i berättelsens värld att leva med karaktärerna att känna med dem och oroas med dem. Det handlar med andra ord om en estetisk läsning med Louise Rosenblatts terminologi.
Denna bok följs upp av ytterligare en del Att gå i huvudpersonens skor del II som handlar om närläsning och om hur man skapar teorier om karaktärerna i en bok en efferent läsning.

Lucy Calkins förestår The Reading and Writing Project vid Teachers College vid Columbia University i New York. Under mer än 30 år har hon och hennes tankesmedja utvecklat arbetet med läsning och skrivning bland New Yorks lärare men även bland lärare över hela USA.
Kathleen Tolan arbetar vid samma institut. Hon har under många år lett utvecklingsarbetet med läsning. Nu arbetar hon med att undervisa läsutvecklare rektorer och administratörer i synnerhet tillsammans med personal i skolorna i Södra Bronx Harlem och Scarsdale. Hon har också en ledande roll i institutets sommarkurser i läs- och skrivutveckling.

Läs mer om Calkins Lucy Att Gå I Huvudpersonens Skor D…....


Sök bästa pris på Calkins Lucy Att Gå I Huvudpersonens Skor D…. hos: